visorTM

Kompletne rozwiązanie do nawigacji rTMS, mapowania funkcjonalnego oraz EEG/EMG!

visor2™ to wiodące rozwiązanie pod względem precyzji i wiarygodności w nawigacji rTMS. Stworzone dla zachowania najwyższej jakości w badaniach oraz procedurach klinicznych. Wykorzystuje dokładne procedury cyfryzacji, tworząc trójwymiarowy obraz przestrzeni czaszkowej o łatwej nawigacji, umożliwiający namierzanie stymulacji oraz odwzorowywanie i analizę czynności mózgu. Wizualizacja w czasie rzeczywistym położenia cewki i siły indukcji magnetycznej zapewnia maksymalną dokładność. Funkcja archiwizacji danych z sesji stymulacji umożliwia łatwą optymalizację, analizę i powtarzanie wcześniejszych zabiegów z najwyższym poziomem pewności.

 

Czym jest TMS i dlaczego neuronawigacja jest niezbędna?

TMS to nieinwazyjna metoda wykorzystywana do stymulacji małych obszarów mózgu. Podczas procedury TMS cewka umieszczana jest przy głowie pacjenta, a indukowane pole magnetyczne może zmniejszać lub zwiększać pobudzenie neuronów. Neuronawigacja jest niezbędną funkcją podczas każdej próby walidacji terapeutycznego zastosowania TMS oraz podczas prowadzenia badań naukowych, pozwala też na przeprowadzenie nieinwazyjnej procedury mapowania mowy. Dzięki neuronawigacji możliwe jest uzyskanie precyzyjnej oraz powtarzalnej stymulacji TMS, a pozycja i orientacja cewki TMS względem kory mogą być zapisywane i odtwarzane.


Najważniejsze funkcje

 • Intuicyjna nawigacja podczas stymulacji
 • Wiarygodne obrazowanie
 • Odwzorowywanie funkcji motorycznych badaniem EMG w czasie rzeczywistym
 • Mapowanie mowy - NOWOŚĆ!
 • Pewność nawigacji
 • Realistyczne obrazy 3D
 • Łatwa obsługa
 • Realistyczne trójwymiarowe modele głowy po kilku kliknięciach
 • Samodzielne definiowanie celu stymulacji

 

Charakterystyka i korzyści

Nawigacja podczas stymulacji:

 • Prosta i zrozumiała sekwencja czynności umożliwiająca sprawne przeprowadzenie stymulacji
 • Szybka i precyzyjna rejestracja dzięki algorytmowi dopasowywania kształtu głowy
 • Automatyczne przetwarzanie zaimportowanych obrazów rezonansowych (w protokołach DICOM, Analyze i Nifti) w celu wytworzenia realistycznych modeli skalpu i mózgu
 • Docelowe położenia cewki oparte o obrazy MRI, sygnały EMG lub współrzędne (np. w układzie odniesienia Talairacha)
 • Możliwość zastosowania obrazów rezonansowych pacjenta lub wzorcowych
 • Wizualizacja w czasie rzeczywistym wywołanego pola elektrycznego
 • Dokładne i szybkie ustawianie cewki nad celem poprzez wskazanie odległości do celu i orientacji aktualnej względem pożądanej
 • Interaktywne wstawianie markerów śledzenia wstecznego (np. w układzie odniesienia Talairacha)
 • Kontrola dokładności podczas i po stymulacji
 • Współpraca ze wszystkimi standardowymi i z wieloma niestandardowymi cewkami
 • Weryfikacja prawidłowości położenia cewki/narzędzia
 • Łatwe przechodzenie pomiędzy cewkami podczas zabiegu stymulacji

Przegląd:

 • Eksport danych zaznaczonego obszaru i miejsc stymulacji oraz dowolnych innych markerów obrazów w protokole DICOM
 • Zapisywanie wszystkich parametrów stymulacji i badania EMG dla łatwego odtworzenia, przeglądu i raportowania
 • Szczegółowy opis charakterystyki zawiera karta informacyjna systemu visor2™.
Opracowano cztery modele systemu visor2™: visor2™QT, visor2™LT, visor2™XT oraz visor2™ST
 
W tabeli przedstawiono porównanie dostępnych modeli:

 

 

visor2™ QT

visor2™ LT

visor2™ XT

visor2™ ST

Import  indywidualnego MRI

✓ (new)

Segmentacja i Modelowanie głowy

✓ (new)

Wizualizacja mózgu

Rejestracja pacjenta i digitalizacja

Zarządzanie cewką

✓ (cewka pojedyncza)

✓  (cewka podwójna) (new)

✓  (cewka podwójna)

✓  (cewka podwójna)

Sterowanie

Analiza w trybie offline

Obliczanie i obrazowanie indukowanego pola elektrycznego

brak

Eksport znaczników graficznych i stymulowanych miejsc

brak

✓ (new)

Zintegrowane EEG

brak

brak

Interfejs do stymulatora TMS

brak

brak

brak

✓ (new)

Przedoperacyjne mapowanie motoryczne EMG

brak

✓ (new)

Przedoperacyjne mapowanie  mowy

brak

✓ (opcja)

✓ (opcja)

✓ (opcja)


 

W celu otrzymania pełnej oferty oraz innych szczegółów, prosimy o kontakt!!!