xensorTM

xensorTM wprowadza nowe podejście do przestrzennego (3D) cyfrowego mapowania elektrod w badaniach klinicznych i kognitywnych.

System wykrywa położenia elektrod, a następnie cyfrowo zapisuje, przechowuje i wizualizuje te położenia. Kolejność mapowania elektrod definiuje z góry użytkownik. Położenia rejestrowane są po nałożeniu odpowiednich elektrod na głowę, przyłożeniu wskaźnika do każdej z nich i naciśnięciu przycisku. Mapowane cyfrowo są również markery (nosacz oraz punkty przedmałżowinowe lewy i prawy). Dzięki temu położenia elektrod prezentowane są w układzie odniesienia nosaczowo-usznym.

Lokalizator głowy monitoruje podczas zabiegu poruszenia pacjenta i aktualizuje informacje o położeniach elektrod. System informuje w czasie rzeczywistym o aktualnym położeniu wskaźnika i wczytanych położeniach elektrod, wyświetlając je na obrazie rezonansowym i na komputerowym widoku powierzchni głowy. Każda ze zmapowanych elektrod jest natychmiast oznaczana na widoku powierzchni głowy, a jej położenie można również zwizualizować na obrazie rezonansowym.

Zastosowania

Lokalizacja źródła sygnału: Rezultaty lokalizacji źródeł sygnału można zoptymalizować, dodając indywidualne położenia przestrzenne czujników do obrazu dopasowania dipolu, kory mózgowej, estymacji wzorców minimalnych lub  znormalizowanej ważonej tomografii elektromagnetycznej niskiej rozdzielczości (swLORETA).

Spektroskopia bliską podczerwienią / elektroencefalografia: Zastosowanie lokalizatora Xensor nie ogranicza się do poprawy wyników lokalizacji źródeł sygnału. Można go również zastosować do pomiaru położeń optod stosowanych w spektroskopii bliską podczerwienią (NIRS). Dane z badania NIRS można importować i wyświetlać w postaci mapy topograficznej.

  

Przeznaczenie 

Cyfrowy lokalizator elektrod Xensor przeznaczony jest wyłącznie do zastosowań badawczych.

 

Przegląd najważniejszych cech 

 • Precyzyjny pomiar optyczny
 • Lokalizacja niewrażliwa na poruszenia głową
 • Lokalizacja w czasie rzeczywistym
 • Indywidualny układ odniesienia
 • Punkty charakterystyczne kształtu głowy dla najwyższej dokładności
 • Obsługa wszystkich głównych formatów plików

 

Dane techniczne systemu Xensor

 • System z kamerą na podczerwień śledzący wiele narzędzi w czasie rzeczywistym
 • Wskaźnik do cyfrowego mapowania elektrod (bezprzewodowy)
 • Lokalizator nagłowny do kompensacji poruszeń głową
 • Monitor wyświetlający obraz rezonansowy/3D w czasie rzeczywistym: wizualizacja obrazu rezonansowego/tomograficznego i powierzchni głowy
 • Śledzenie w czasie rzeczywistym położenia wskaźnika na obrazie rezonansowym
 • Widok wycinków obrazu rezonansowego dostosowany automatycznie w celu pokazania punktu nawigacyjnego (wskaźnika)
 • Konfiguracja widoczna z każdego miejsca, swobodnie obracalna i powiększalna podczas nawigacji
 • Zapis zmapowanych położeń elektrod w plikach ASCII lub ASA
 • Dokładność i niezawodność: System informuje w czasie rzeczywistym o aktualnym położeniu wskaźnika, wyświetlając je na obrazie rezonansowym i na komputerowym widoku powierzchni głowy.
 • Każda ze zmapowanych elektrod jest natychmiast oznaczana na widoku powierzchni głowy, a jej położenie jest również widoczne na obrazie rezonansowym.
 • Automatyczna rejestracja elektrod i cewek do przezczaszkowej stymulacji magnetycznej w celach sprawozdawczych

W celu otrzymania pełnej oferty oraz innych szczegółów, prosimy o kontakt!!!